Een helder gevoel

Een helder gevoel

  • Gevoel is een vermogen en een werkzame kracht /energie.
  • Gevoel vertaalt zich in gedachten.
  • Een gedachte/woord is een scheppende kracht/energie.
  • Gedachten en gevoelens trekken elkaar aan, creëren, activeren of beïnvloeden elkaar.

Een helder gevoel is:

  1. Je hebt het vermogen om innerlijk helder gewaar te worden en te waarderen.

Je hebt de gave om hetgeen je voelt en denkt zuiver te kunnen onderscheiden. Wat voel je en waar komt het vandaan? Is het positief of is het negatief? Is het van jezelf of is het niet van jezelf?

Je kunt je deze gave eigen maken.

  1. Je innerlijk is helder.

Je voelt je schoon, licht, neutraal, transparant, optimistisch, vredig, blij.

Een extra gevoelig systeem krijgt een betekenis/doel, als je hetgeen je voelt en denkt leert te onderscheiden. Want juist een systeem waarmee je snel, veel en intens voelt, loopt gemakkelijk vol met allerlei gedachten & gevoelens (= energieën) die niet allemaal van jou-zelf zijn, maar waar jij wel op reageert.

Door je bewust te worden van wat je denkt en voelt en door consequent het negatieve weg te sturen krijg je verlichting en wordt jouw eigen gevoel/innerlijk steeds helderder.

Jouw vermogen om te voelen wordt dan een instrument waarmee je jezelf en anderen beter kunt begrijpen en waarmee je situaties en verbanden anders gaat beschouwen en daardoor zul je anders beslissen en handelen.

 

© Copyright NVHM, oktober 2003.