Geliefd zijn

Geliefd zijn

Misschien kun je alleen werkelijk iets zeggen over de gesteldheid van je wezen/je zijn, als je opeens een verschil ervaart. Want zowel heling als beschadiging van je wezen ontstaat in veel gevallen geleidelijk aan, via een langdurige, herhaaldelijke serie ervaringen van een bepaalde aard.

Hoe heler je wezen is, hoe meer je in staat bent om binnen de grenzen van je ingeboren mogelijkheden (genetisch, energetisch) je leven te leven zoals jij dat graag wilt. Want gekwetstheid kleurt je waarneming en beïnvloedt je denken en handelen.

Wezenlijke heelheid betekent het einde van gevoeligheden op grond van (oude) kwetsuren. Deze energieën lopen dan jouw systeem niet meer binnen en/of worden niet langer in jou geactiveerd. Daardoor maak je een helderder beeld van de werkelijkheid; je gevoel is minder kwetsbaar en je visie is neutraler en meer geënt op wie jij werkelijk bent.

Gat in je hart

Liefde betekent o.a.: leven geven.

Niets beschadigt de kern van een mens zozeer als langdurige of herhaaldelijke onthouding van liefde. Als je in te weinig liefde opgroeit, dan ontstaat er in jouw kern/hart een leemte die jouw gedachten en waarnemingen kleurt. De ervaring van een tekort aan liefde vertaalt zich in je levenswijze en drukt zich uit in je handelen.

Als kind verinnerlijk je de handelswijze van je ouders/opvoeders. Ook al hunker je eigenlijk naar die vormen van liefde die jij ontbeert, toch kopieer je in jezelf de mankerende bejegening van je opvoeders. De leemte in je hart verankert zich.

Je kunt op vele manieren reageren op een structurele tekortkoming aan liefde (levens-licht). Afhankelijk van je geestkracht kun je je hartenpijn (gedeeltelijk) wegdrukken, compenseren of verplaatsen. Maar het kan ook zo lopen dat het tekort aan liefde je wezen zo verzwakt, dat je niet verder komt als te overleven. Of zelfs dat je een zodanig vernietigend gedrag ontwikkelt, dat je jezelf te gronde richt (verslaving, zelfbeschadiging, zelfmoord).

De woorden “van jezelf houden” zijn onvoorstelbaar en onmogelijk.

Niet iedereen lukt het om dit energetische ‘gat’ in zijn hart te helen. Je moet beschikken over een enorm verlangen ernaar. Je kunt wel zeggen dat heling van je hart ongeveer net zoveel tijd nodig heeft als de beschadiging duurde. Zowel de beschadiging door jezelf als die door anderen.

Buiten een groot verlangen heb je geloof nodig; geloof en hoop dat je helen zult.

‘…maar de grootste is de liefde’

Wezenlijke heling komt tot stand via een langdurige inhaalslag. Via (een) mens(en) in je hedendaagse leven, die jou duurzaam en oprecht voedt met leven-gevende liefde. En bij wie het onomstotelijk veilig is om je zelfverwerping en twijfels naar buiten te laten komen. Want je zult deze liefde voor jou niet vertrouwen, je gelooft haar niet, je test haar uit.

Volhardende leven-gevende liefde voor jou zal eerst moeizaam bij je naar binnen druppelen, immers daar is energetisch geen ‘kanaaltje’ voor. Maar zodra het spoortje eenmaal getrokken is wordt het gemakkelijker en kun je deze liefde gaan ontvangen. Jouw werk in dit proces is, om steeds opnieuw de keuze te maken om de gegeven liefde aan te nemen. Daarvoor is nodig dat je telkens weer alle negatieve gedachten en gevoelens die dit oproept verwerkt. Door jouw diepste overtuigingen onder ogen te zien en aan de ander toe te vertrouwen, kan deze daar (diens) licht op schijnen.

Keuze

Het gaat erom dat je de tegenwoordige naar jou gerichte liefdevolle houding en visie van (een) ander(en) eigen maakt. Heel langzaam ga je jezelf dan ook zien door de ogen van die ander die jou voedt. Je krijgt een innerlijke ruimte waarin je kunt kiezen met welke gedachten over jezelf jij mee wilt gaan: de oude/negatieve of de nieuwe/positieve. Op dat punt kun je ervoor kiezen om de negatieve weg te sturen/af te wijzen; je zult ervaren dat je daar de kracht dan ook voor hebt.

Let wel, dit kunnen jarenlange processen zijn met de nodige terugval in oude patronen. Wat niet te vermijden is, want elke oude code/programmering moet in je bewustzijn komen en belicht en verlicht worden. De herhaling van situaties is nodig om je bewustzijn te trainen, zodat nieuwe leven-gevende patronen zich vast kunnen zetten tot in je diepste kern.

Als de balans in jou gaat overslaan naar liefde voor jezelf in plaats van zelfvernietiging/zelfverwerping, dan komt in jou op gang dat je ook niet langer wilt dat een ander jou pijnigt of schaadt. En dat is het begin van een nieuw leven, van een innerlijke houding waarbij je je ‘vanzelf’ op jezelf gaat richten en vanuit jezelf gaat leven. Zo wordt jij het centrum van jouw eigen leven. Want gaandeweg in dit helingsproces hebben zich automatisch vele energetische kanalen gesloten die jou afleidden van jezelf.

 

© Copyright NVHM, mei 2005.