Hallucinaties

Hallucinaties

Het woord HALLUCINATIE is van Latijnse oorsprong en betekent: bazelen, doorslaan.

Volgens Van Dale luidt de betekenis van het woord hallucinatie: waanvoorstelling (een fantasiebeeld dat voor werkelijk gehouden wordt) of zinsbegoocheling (een onjuiste, valse waarneming).

In de psychologie/psychiatrie gebruikt men ook wel de volgende omschrijving:

"Mensen die hallucineren, horen, zien, voelen of ruiken dingen die anderen niet waarnemen."

Paranormaal

Hallucinaties zijn PARANORMALE WAARNEMINGEN.

Mensen die hallucinaties hebben, nemen energieën/energievormen waar vanuit een andere dimensie.

3e dimensie = aarde/materie/stof

4e dimensie = energie/energievormen

Hallucinaties zijn waarnemingen vanuit de 4e dimensie.

Deze waarnemingen zijn dus REËEL.

Mensen die hallucineren, nemen energieën waar o.a. via hun zintuigen:

  • Zij zien energieën/energievormen in beelden/taferelen; zij nemen energieën waar via hun gezichtsvermogen.
  • Zij horen stemmen/woorden/geluiden; zij hebben contact met energieën/energie-eenheden die aansluiting op hen maken via hun gehoor.
  • Zij ruiken geuren; zij nemen energieën waar via hun neus.
  • Zij voelen energieën/energie-eenheden op/via en in hun lichaam bezig; zij nemen energieën waar via hun lichamelijk gevoel.

Bovengenoemde verschijnselen/eigenschappen kunnen apart of naast elkaar voorkomen.

De energieën die iemand ziet/hoort/voelt en/of ruikt, worden door andere mensen vaak niet waargenomen. Veel mensen nemen via hun zintuigen alleen bewust stoffelijke vormen waar.

De energieën die waargenomen worden kunnen zowel vanuit het Hogere als vanuit het lagere afkomstig zijn.

Op dit moment zijn er veel mensen die energieën kunnen ontvangen.

Wij noemen deze eigenschappen ook wel:

  • Helderziendheid
  • Helderhorendheid
  • Helderruikendheid
  • Heldervoelendheid
  • Helderwetendheid
  • Etc, etc.

Je neemt echter pas helder waar, als je de informatie die je ontvangt bewust kunt onderscheiden/begrijpen waar het vandaan komt: is de informatie vanuit het Hogere (positief) of vanuit het lagere (negatief), of is het van jezelf (je eigen gedachtepatronen waar energieën op aanklikken).

Verschillende vormen en aanleidingen

Mensen die hallucinaties/paranormale waarnemingen hebben, hebben een open systeem.

Dit wil zeggen dat zij meerdere kanalen/aansluitingen hebben in hun systeem via welke zij energieën kunnen ontvangen.

Er zijn mensen bij wie zich de hallucinaties/paranormale waarnemingen spontaan op jonge leeftijd openbaren. Vanwege hun zeer open systeem, hun persoonlijke eigenschappen en/of hun ervaringen, ontvangen zij al vroeg allerlei energieën. Afhankelijk van het milieu/de omgeving waarin zij opgroeien/leven, worden deze waarnemingen beschouwd als bijzonder en gaat men spiritueel zoeken, of wordt deze persoon als "ziek" of "gestoord" beschouwd en komt hij/zij terecht in een hulpverleningssituatie. Vaak schrijft men dan medicijnen voor die de waarnemingen van deze persoon onderdrukken.

De aanleg voor hallucinaties/paranormale waarnemingen kan erfelijk zijn. Dikwijls komt het al voor in de familie, echter niet altijd bewust.

Sommige mensen hebben tijdens hun leven slechts één of enkele malen een hallucinatie/paranormale waarneming.

Anderen maken het af en toe mee en er zijn mensen die hun waarnemingen weten te negeren/weg te drukken.

Ook zijn er mensen bij wie hallucinaties/paranormale waarnemingen ontstaan naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis of verandering, het gedurende een langere periode onder spanning staan, of vanwege het gebruik van middelen. We zullen hier wat dieper op ingaan.

Een ingrijpende gebeurtenis/verandering

Een bepaalde groep mensen krijgt hallucinaties/paranormale waarnemingen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of verandering. De oorzaak is dat er naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis bij iemand zoveel emoties (met name energieën van ANGST) binnenkomen, dat deze persoon daardoor overweldigd wordt. De geest van deze persoon krijgt dan een schok en daardoor verandert zijn/haar systeem. Er gaan dan bij deze persoon kanalen open waardoor hij/zij via zijn/haar zintuigen energieën waar kan nemen.

Stress gedurende een langere periode

Er zijn ook mensen die als gevolg van een langere periode van stress of emotionele spanningen hallucinaties/paranormale waarnemingen krijgen. Ook hier is dan sprake van een "overload" aan energieën die bij iemand zijn binnengekomen. Spanning heeft ANGST als grote oorzaak. Als de spanning te hoog oploopt, dan krijgt de geest eveneens een schok waardoor het systeem van deze persoon verandert en waardoor deze persoon nieuwe openingen krijgt om energieën te ontvangen en waar te nemen via zijn/haar zintuigen.

Gebruik van middelen

Het gebruik van drugs, alcohol of andere middelen kan eveneens hallucinaties/paranormale waarnemingen veroorzaken. Door het gebruik van deze middelen wordt je geest vertroebeld en verandert jouw systeem. Daardoor ontstaan openingen/ kanalen via welke allerlei energieën aansluiting kunnen maken en die waargenomen worden via de zintuigen.

Hoe ga je er mee om?

Hallucinaties/paranormale waarnemingen geven problemen als je daarbij je eigen neutrale denken verliest (= het denken vanuit je geest). Dan heb je geen controle meer over jouw denken, voelen en handelen.

Met hallucinaties/paranormale waarnemingen kun je op verschillende manieren omgaan.

Je kunt je hallucinaties/paranormale waarnemingen proberen te negeren en weg te drukken, je kunt kiezen voor het onderdrukken van je hallucinaties/paranormale waarnemingen door medicatie, of je gaat op zoek naar de betekenis/de bedoeling van jouw waarnemingen. Dit laatste is een proces dat tijd kost.

De eerste stap is dat je beseft en erkent dat hetgeen jij via jouw zintuigen waarneemt REËEL is, ook al nemen anderen deze energieën niet waar. Jij beschikt over de positieve eigenschap om energieën/energievormen waar te kunnen nemen vanuit een andere dimensie. Acceptatie is nodig om jouw kwaliteit te kunnen integreren in jouw systeem.

De volgende stap is dat je tijdens jouw waarnemingen in contact leert blijven met jezelf in het hier-en-nu (3e dimensie) en dat jij je er tijdens jouw waarnemingen van bewust blijft dat hetgeen jij waarneemt vanuit een andere dimensie is.

Het gaat er om dat jij vanuit jouw geest (= jouw bewustzijn, jouw neutrale denken) onderscheid kunt maken tussen hetgeen jij waarneemt op 3-dimensionaal niveau en hetgeen jij waarneemt op 4-dimensionaal niveau.

Als jij je niet langer vereenzelvigt met hetgeen je waarneemt, bestaat de kans dat het negatieve gaat proberen om jou o.a. in angst te zetten. Het is dan belangrijk dat je deze angsten en eventuele andere negatieve energieën wegstuurt.

In het geval dat de hallucinaties/paranormale waarnemingen begonnen zijn als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis/verandering of na een periode van stress:

Als jij bewust kunt onderscheiden of jouw waarnemingen 3-dimensionaal of 4-dimensionaal zijn, dan kun je weer in contact komen met de energieën (gedachten en gevoelens) die in verbinding staan met de situatie voorafgaand aan het ontstaan van jouw hallucinaties/paranormale waarnemingen.

De volgende fase is dan dat je deze gevoelens en gedachten stapje voor stapje leert verdragen, doorleeft en verwerkt, terwijl je in contact blijft met jezelf. Het gaat er om dat je steeds weer terugkeert naar jouw eigen neutrale denken (het denken vanuit jouw geest) en dat je telkens via jouw eigen gedachten alle energieën die vanuit het negatieve zijn, bij je wegstuurt.

Het is belangrijk dat je met je gevoel in je hart leert zitten zodat je de positieve energieën vanuit het Hogere kunt ontvangen. Zo krijg je inzicht en meer kracht om de negatieve energieën weg te sturen.

Ook is het belangrijk dat je jouw gedachtepatronen gaat begrijpen, via welke het negatieve aansluiting op jou maakt.

Als jij vanuit de situatie die jij hebt meegemaakt, je bewust wordt hoe de patronen in elkaar zitten waarop jij overweldigd kunt worden door allerlei energieën (bijvoorbeeld: welke gedachten in deze situatie trekken angsten aan) en je stuurt steeds alles weg, dan krijg je controle over deze energieën en dan zal jouw denken, voelen en handelen in een dergelijke situatie veranderen. Uiteindelijk zullen deze negatieve energieën zich in een dergelijke situatie niet meer op jouw systeem aansluiten. Omdat jij bewust geworden bent, zal jouw systeem veranderen.

Dit leer je door steeds weer met je gevoel in je hart te gaan zitten en met je eigen gedachten (de neutrale gedachten vanuit je geest) jezelf af te vragen wat je allemaal denkt en voelt en waar het vandaan komt. Je moet alles doorleven en het is belangrijk dat je steeds alle negatieve energieën wegstuurt.

Met betrekking tot de hallucinaties/paranormale waarnemingen zelf is het van belang dat je leert onderscheiden of hetgeen jij waarneemt vanuit het Hogere is of vanuit het lagere.

Ga (eventueel achteraf) met je gevoel in je hart zitten en vraag met je eigen gedachten aan het Hogere waar hetgeen je waarneemt/waargenomen hebt vandaan komt. Je zult antwoord krijgen via je gevoel en/of via je gedachten vanuit je hart. Stuur altijd al het negatieve weg.

Hetgeen jij via jouw hallucinaties/paranormale waarnemingen waarneemt heeft een betekenis.

Als jij deze betekenis wilt weten, ga dan met je gevoel in je hart zitten en vraag of je mag begrijpen wat je hebt waar-genomen. Let wel, voor de juiste interpretatie van hetgeen jij hebt waargenomen heb je een goede ontvangst vanuit het Hogere nodig. Bovendien moet je hetgeen het Hogere jou laat weten via jouw gevoel en/of via jouw gedachten ook kunnen begrijpen. De kosmische taal is anders dan de aardse taal.

Tot zover de algemene richtlijn voor het leren omgaan met hallucinaties/paranormale waarnemingen.

De instap in dit proces en de fases die je doorloopt kunnen verschillen naar gelang het verhaal achter het ontstaan van jouw hallucinaties/paranormale waarnemingen en naar gelang de problemen die je er door ondervindt.

Bij een 'spontane' ervaring waarbij je jouw neutrale denken behoudt, kan het er bijvoorbeeld om gaan dat je spiritueel gaat zoeken. Bij ervaringen als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of als gevolg van een periode van stress, kan op de voorgrond staan dat je bepaalde patronen gaat veranderen. Als je al lange tijd van alles waarneemt, dan kan het er om gaan dat jij je bewust wordt van jouw kwaliteit en dat je gaat uitzoeken hoe je deze positief kunt gaan gebruiken.

De specifieke, persoonlijke bedoeling van hallucinaties/paranormale waarnemingen kan voor iedereen anders zijn.

Echter, in het algemeen geldt dat het meemaken van hallucinaties/paranormale waarnemingen een uitnodiging zijn om bewust te worden.

Een verhaal

Ter verduidelijking van onze informatie met betrekking tot het omgaan met hallucinaties/paranormale waarnemingen, geven wij met toestemming van de schrijfster het volgende ervaringsverhaal als voorbeeld:

 

"...In de nacht van vrijdag 1 november op zaterdag 2 november 2002 heb ik de volgende ervaring gehad.

Ik was van donderdag op vrijdag bij familie geweest, had daar ook geslapen en stond vrijdagochtend 1 november al gebroken op. Ik voelde me helemaal niet prettig en ben eerder naar huis gegaan, rond 2 uur 's middags ben ik mijn bed ingegaan en heb tot vrijdagavond 12 uur geslapen. Daarna kon ik natuurlijk niet meer slapen en ben rond 1 uur 's nachts gaan mediteren.

Daarna ben ik weer in mijn bed gaan liggen in de hoop nog wat te slapen. Het werd een hele rare en onrustige nacht.

Er gebeurde van alles. Ik heb uren lang licht liggen schokken. Ik dacht eerst dat er iets aan het "lostrillen" was, maar het waren lichte schokken.

Op een gegeven moment voelde ik dat er iets op mijn bed was. Ik wist dat ik wakker was en ook al bewoog ik me, het bleef. Het voelde als een kat die zo met zijn pootjes op het bed staat te "pompen". Ik vond het eng, ik heb heel veel hulp en Licht aan Boven gevraagd en gevraagd of het weg mocht als het negatief was. Dat wist ik niet. Maar het bleef doorgaan en ik voelde ook hoe het zich over mijn bed verplaatste. Ik nam me voor te denken dat het mijn overleden kat was, maar de gedachte "slang" was al bij me opgekomen. Ik hoorde in mijn hoofd zeggen: "niet bang zijn" en mijn handen werden voor mijn gevoel vastgehouden, wat heel geruststellend was.

Sinds een week heb ik heel veel last van mijn rug, soms erger dan anders. Die nacht verging ik van de rugpijn, de pijn trok door tot in mijn benen. Ik heb aan Boven gevraagd of dat wat erin zat eruit mocht. Er gebeurde wel het een en ander, ik zag duidelijk de huid en de vorm van een slang, maar het ging er niet uit. Ik besefte heel goed dat het er nog niet uit mocht en dat was ook wel o.k. De pijn is in de dagen daarna wel minder geworden.

Verder kreeg ik op een gegeven moment kort wat beelden via mijn derde oog. Ineens zag ik heel helder dat ik me boven Nederland bevond, haarscherp zag ik de contouren. Heel snel ging ik voor mijn gevoel naar het noorden, naar een heel bergachtig gebied. Ik ging door bergen heen en schootde grond in. Toen hielden de beelden op.

Ik heb die nacht ook heel erg veel verdriet gevoeld en gehuild.

De volgende ochtend hoorde ik van de aardbeving op Sumatra en kon gelijk het schokken plaatsen..."

 

In dit verhaal zie je dat er een aanloop is naar de hallucinaties/paranormale waarnemingen toe. De persoon die deze waarnemingen had, voelde al van te voren dat er allerlei energieën in haar systeem binnengekomen waren.

Op het moment dat de waarnemingen aanvingen behield zij haar besef van het hier-en-nu: zij was tijdens haar waarnemingen zowel 3-dimensionaal als 4-dimensionaal bewust. Via haar gedachten ontving zij informatie over hetgeen bij haar in energievorm aanwezig was (de slang). Ze aanvaardde de situatie, stuurde het negatieve weg en vroeg om positieve energieën vanuit het Hogere. Zij bleef neutraal denken, ze schoot niet in angst. Daardoor kon zij via haar gedachten en gevoel de energieën vanuit het Hogere ontvangen en ervaren.

De volgende ochtend kreeg deze persoon verdere informatie met betrekking tot hetgeen zij had waargenomen (de aardbeving). Ook de betekenis van de slang is nadien helder geworden.

 

© Copyright NVHM, december 2002.