Helder voelen

Helder voelen

Volgens de Dikke Van Dale luidt de betekenis van het woord helder: duidelijk en zuiver, transparant, pienter, schoon, onbewolkt, met sterke glans. Daaruit volgt dat helder voelen betekent dat je de kwaliteit hebt van een duidelijk en zuiver gevoel, doorschijnend voor je bewustzijn. Het gaat gepaard met een speciale intelligentie, want als je niet zou kunnen begrijpen wat je voelt, dan zou heldervoelendheid geen zin hebben. Schoon en onbewolkt wil zeggen dat je alleen helder kunt voelen als je zelf neutraal bent, dat er bijvoorbeeld geen eigen inkleuring of emoties doorheen lopen. De sterke glans ontstaat zodra je het helder voelen positief kunt benutten, het als een kwaliteit kunt ervaren.

Onderzoek

Heldervoelendheid duidt op het kunnen ontvangen van de zuivere, positieve informatie via ons gevoel. Maar wij ontvangen ook negatieve informatie via ons gevoel en onze gedachten. Als we deze negatieve gevoelens en/of gedachten gaan herkennen en weg kunnen krijgen uit ons systeem, dan zijn we neutraal en kunnen we de positieve informatie ontvangen.

Dit proces houdt in dat we gaan onderzoeken waar onze gedachten en gevoelens vandaan komen. Bijvoorbeeld, zijn ze van onszelf naar aanleiding van een bepaalde situatie, zijn ze van anderen, 'hangen' ze op een bepaalde plaats of is hetgeen we voelen vanuit de sferen afkomstig.

Positief-negatief

In principe is iedereen heldervoelend, want ieder mens heeft zowel positieve als negatieve kanalen om informatie te ontvangen. Via deze kanalen komt informatie binnen via de gedachten en via het gevoel. De positieve informatie komt vanuit de positieve dimensies/het Hogere/het Licht; de negatieve informatie komt vanuit de negatieve dimensies/het lagere/de duisternis.

Als je bijvoorbeeld aan iemand denkt, of aan een bepaalde situatie, dan maak je via jouw gedachten contact met die persoon of met die situatie, waardoor de energieën die daaraan verbonden zijn via jouw kanalen in jouw systeem binnenkomen. Deze energieën hebben dan te maken met jouw gedachten over die persoon of situatie en/of met wat er energetisch aan die situatie of persoon vast zit. Deze energieën zetten zich automatisch om in gevoel en/of in gedachten in jouw systeem. Waar je aan denkt, daarmee ben je in contact!

Onderscheid

Het is nu de kunst om onderscheid te leren maken in wat we voelen en denken, om te weten wat waar vandaan komt. Je eigen gedachten (de gedachten vanuit je geest) zijn neutraal. Maar we hebben patronen opgebouwd waardoor ketens van gevoelens en gedachten in gang worden gezet naar aanleiding van de informatie/energie die bij ons binnenkomt via bepaalde situaties, personen of plaatsen. Dan zijn we niet meer neutraal, waardoor we onze situaties inkleuren en ook de zuivere, positieve informatie voor deze situaties niet meer kunnen ontvangen. Daarom is het belangrijk dat wij de energie (=informatie) die bij ons binnenkomt leren onderscheiden van onze eigen gedachtepatronen.

Zuivere informatie

Postieve informatie/energie via de gedachten maakt blij en krachtig, is constructief en geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden. Het gaat gepaard met een zeker-weten waar we niet omheen kunnen in ons gevoel. Als we toch anders hebben gehandeld, denken we later vaak: "Zie je wel, ik wist het, had ik toch maar...". De zuivere gedachten erkennen en ernaar handelen is vaak moeilijk omdat we ze niet altijd kunnen uitleggen of logisch beredeneren op dat moment. We vertrouwen ze vaak nog niet omdat we nog geen bewijs hebben.

Het zuivere, neutrale gevoel kenmerkt zich door een gevoel van rust, harmonie, alles is goed, een algehele lichte blijheid. Lichamelijk gezien is alles ook zo rustig en ontspannen mogelijk, je ademt goed en ervaart nergens druk of pijn (afgezien van ziektes of andere lichamelijke problemen). Ook je hoofd is rustig wat betreft je gedachten en je zit met je gevoel in je hart. Dit is een 'zijnswijze' waar je steeds weer in terugkeert.

Doel

Wij hebben vaak een hectisch leven waarbij zeer veel energieën aansluiting op ons maken.

Het is o.a. de bedoeling dat we ontspannen en neutraal in het volle leven leren staan.

Dit bereiken we door ons bewust te worden van onze gedachte- en gevoelsstromingen en hierin onderscheid te leren maken. Via de kracht van de gedachten van onze geest (onze eigen neutrale gedachten) sturen we het negatieve weg, zodat we neutraal kunnen blijven denken. Dan zijn we in staat te handelen vanuit de zuivere gedachten en vanuit het zuivere gevoel, waardoor ons leven en onze wereld anders wordt.

 

© Copyright NVHM, juni 2002.