Heldervoelend of hooggevoelig

Heldervoelend of Hooggevoelig?

Beide termen typeren eenzelfde soort menselijk systeem qua gevoeligheid;

het gaat om dezelfde eigenschap.

Hooggevoeligheid drukt een gradatie uit in de mate van gevoeligheid.

Hooggevoelig betekent meer dan gemiddeld gevoelig.

Hooggevoeligheid wordt nogal eens beschouwd als een probleem waar je oplossingen voor moet vinden.

Heldervoelendheid impliceert de kwaliteit van deze eigenschap, namelijk de gave van een zuiver gevoel.

Heldervoelendheid draagt een beschikbaar vermogen in zich.

Vanuit deze optiek kun je heldervoelendheid zien als een positieve eigenschap met een bepaalde bedoeling.

Vanwege deze verschillen in betekenis hanteren wij het begrip heldervoelendheid.

 

© Copyright NVHM, oktober 2002.