Het belang van helderwetendheid

Het belang van helderwetendheid

Er zijn vele facetten van heldervoelendheid.

Eveneens zijn er vele soorten en vormen van helderziendheid, helderhorendheid, helderwetendheid, helderruikendheid etc.

Er zijn allerlei mooie combinaties mogelijk.

Sommige mensen hebben overal een stukje van.

Het is de bedoeling dat je op bovengenoemde eigenschappen het HELDER WETEN ontwikkelt, want dan kun je de betreffende zintuigen positief gaan gebruiken. Immers, dan WEET jij de betekenis van wat je waarneemt. Jij kunt het vertalen.

Het WETEN (kennis) is heel belangrijk.

Heldervoelendheid en helderwetendheid

Heldervoelendheid heeft geen zin als je niet WEET wat je voelt.

Je kunt heel erg heldervoelend zijn en tegelijkertijd heel weinig helderwetend.

Heldervoelen en helderweten is niet altijd in balans en de verhouding ligt bij iedereen anders.

Het gaat erom dat je op jouw stukje heldervoelendheid HELDERWETENDHEID ontwikkelt.

Dan kun jij jouw kwaliteit positief benutten.

Helderziendheid en helderwetendheid

Als jij HELDERZIEND bent en je hebt daar helderwetendheid op, dan WEET jij wat je ziet.

Als jij helderziend bent, maar je hebt er geen helderweten bij, dan kun je alleen maar rapporteren wat jij ziet.

Je kunt dan niet de betekenis daarvan beschrijven.

Wat je ziet zijn kosmische rebussen in beeldvorm, in energie.

Je kunt ze alleen uitleggen als je er HELDERWETEN op hebt. Jij bent de vertaler.

Het is belangrijk dat je in het aardse test of jouw vertaling klopt.

Helderhorendheid

Helderhorendheid wil zeggen dat je via het horen van geluid mensen en dingen kunt beschrijven/uitleggen.

Bijvoorbeeld, je hoort een stem en je kunt precies beschrijven hoe iemand in elkaar zit.

Het horen van geluid activeert andere zintuigen: bijvoorbeeld je ziet een beeld of je krijgt een gevoel dat met die persoon of die situatie te maken heeft.

Als je daar vervolgens HELDERWETENDHEID op hebt, dan kun je hetgeen je waarneemt accuraat beschrijven.

Helderruikendheid

Als je helderruikend bent dan ruik je energieën. Het ruiken van een geur activeert je gevoel en/of andere zintuigen en als je daar het HELDERWETEN op hebt dan weet je wat je ruikt en dan kun je het uitleggen.

 

© Copyright NVHM, februari 2003.