Het negatieve

Het negatieve

  • Positief = LICHT-beeld, benadering van de werkelijkheid; bevestigend, gunstig, zeker; optimistisch.
  • Negatief = omkering van lichtwaarden, omkering van de werkelijkheid; ontkennend; zich kenmerkend door de afwezigheid van -.
  • Werkelijkheid = waarheid, echtheid, dat wat wezenlijk bestaat, dat wat werkzaam/actief is. (Bron: Van Dale)

Negatieve energieën zijn krachten die afkomstig zijn van negatieve energie-eenheden/bronnen. Negatieve energieën/ krachten proberen via de gedachten, gevoel en zintuigen aansluiting te maken op een ieder van ons, met de bedoeling om ontkenning, verzet en afwijzing van werkelijkheid tot stand te brengen via onze gedachten en gevoel, woorden en handelingen.

Negatieve energieën komen op vele uiteenlopende manieren tot uiting, zoals in verdriet, pijn, woede, angst, jaloezie ... , tot in list, bedrog, ongeluk, haat, geweld en vernietiging.

Het negatieve draait alles om in ons voelen, denken en waarnemen.

We onderscheiden het persoonlijke negatieve van het negatieve in de maatschappij/wereld en van het negatieve in onze lotsbestemming:

Persoonlijk

Het persoonlijke negatieve heeft een unieke samenstelling en betreft alle negatieve gedachten/gevoel/energieën die 'van jou zijn', die rechtstreeks en heel persoonlijk bij jou binnenkomen. Het zijn die negatieve energieën die jij aantrekt, uitzendt en in werking zet via jouw persoonlijke karaktereigenschappen en via jouw eigen, individuele (gedachte)patronen en persoonlijke situaties.

Maar: het persoonlijke negatieve omvat tevens jouw persoonlijke uitdagingen tot groei, omzetting en zelfverwerkelijking; het zijn jouw persoonlijke levenslessen die de weg beslaan naar jouw persoonlijke verlichting.

Wereld

Het negatieve in de maatschappij/wereld betreft alle problemen, misstanden ... en onheil in onze samenleving en nodigt alle mensen uit tot groei in betrokkenheid, medeleven, moreel besef en medeverantwoordelijkheid in gedachten, woorden en handelingen.

Gezamenlijke bewustwording en welwillendheid, breed gedragen inzet, samenwerking, creativiteit en bundeling van krachten is nodig om het negatieve op maatschappelijk en/of wereldniveau op te lossen.

Lot

Leven als geschonken gave en lotsbedeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Negativiteit in onze lotsbestemming/noodlot valt ons toe vanwege het Universum en is in principe een onafwendbaar gegeven.

Ook lijden aan het lot heeft zin vanuit het perspectief van loutering (morele verbetering).

 

© Copyright NVHM, februari 2004.