Informatie heldervoelendheid

Informatie heldervoelendheid

Onze informatie is geschreven vanuit de zienswijze, de logica, de ervaringen en de inzichten die we op dat moment hadden. Naar mate de tijd verstrijkt kunnen we sommige begrippen beter definiëren vanuit de nieuwe ervaringen die we intussen hebben opgedaan.

Onze informatie zal steeds worden aangevuld en uitgebreid met nieuwe onderdelen, zodat de beschrijvingen van de gehanteerde begrippen steeds vollediger en duidelijker worden. Daarom is de datering van de informatie van belang.

 

© NVHM, februari 2003.