Innerlijke vrede

Innerlijke vrede

Een zeer gevoelig systeem nodigt ons uit tot een actuele weg van transformatie/loutering (morele verbetering) als keuze om tot helderheid en werkelijke innerlijke vrede te komen.

VREDE = toestand waarin er niet gevochten wordt; toestand van rust. (Van Dale)

Alternatieve mogelijkheden die leiden tot een bepaalde mate/vormen van innerlijke vrede zijn veelal compenserend van aard:

  1. Je kunt surrogaten van innerlijke vrede bewerkstelligen via het gebruik van kalmerende/bedwelmende middelen.
  2. Het praktiseren van niet-geaarde spiritualiteit/godsdienst activeert energieën van euforie en extase die innerlijke vrede suggereren.
  3. Wanneer je beschikt over een sterke geest, dan kun je een zeker niveau van innerlijke vrede handhaven door via je ratio ongewenste informatie/gevoelens te ontkennen of weg te drukken.
  4. Negatieve energieën op het ego als duurzame gesteldheid kunnen een bepaald gevoel van innerlijke rust tot stand brengen doordat deze de corresponderende tegengestelde gevoeligheden/angsten wegdrukken.

Bijvoorbeeld: trots drukt de angst weg om zelf klein te zijn; dominantie drukt de angst weg om zelf onderdrukt te worden; bescheidenheid drukt de angst weg om zelf aanmatigend te zijn; jezelf wegcijferen drukt de angst weg om aan je eigen belang te denken; stoerheid drukt de angst weg om aangedaan te zijn; etc. etc.

  1. Een gevoel van innerlijke rust als resultaat van ontlading, teweeggebracht door binnengekomen negatieve energieën, of 'bevrediging' als gevolg van het (innerlijk) meegaan met en/of het uitvieren/uitleven van negatieve energieën - zoals bijvoorbeeld minachting, wraak, geweldpleging, heerszucht, adoratie, afgunst, haat, opoffering, eerzucht, aanmatiging, hebzucht, gulzigheid, begeerten/lusten, bedrog, etc. etc.

Verlichting

VERLICHTING = zichtbaar maken; van licht voorzien; minder zwaar maken; tot kennis/inzicht brengen. (Van Dale)

Verlichting komt tot stand via ieders persoonlijke weg naar werkelijke innerlijke vrede.

Innerlijke vrede betekent een wezenlijke toestand van rust; in jou is geen strijd gaande tussen goed en kwaad; tussen verstand en gevoel; tussen geest en lichaam; tussen hart en hoofd, etc.

Werkelijke innerlijke vrede/persoonlijke verlichting ontstaat daar, waar jij je vrijmaakt/ontdoet van negatieve energieën en van de patronen/aansluitingen waarlangs deze bij jou binnen kunnen komen en/of geactiveerd kunnen worden.

Het verwerven van werkelijke innerlijke vrede vergt arbeid, tijd en energie en loopt via het leven zelf.

Werkelijke innerlijke vrede is dynamisch, bestaat bij momenten en bouwt zich uit in naar mate jij bewuster wordt.

Versterking

Je wordt lichter wanneer je het negatieve dat zich via jouw gedachten/gevoel/waarnemingen aan jou vertoont aankijkt, doorleeft en bij je weg stuurt.

Het proces van verwerking en omzetting/transformatie leert je het negatieve te zien zoals het is en te weerstaan vanuit de geestelijke kracht die je hebt opgebouwd vanuit jouw kennis door ervaring met dit stukje.

In die aspecten waarin jij nog niet voldoende bewust bent, kunnen de negatieve krachten sterker zijn dan de kracht van jouw eigen geest. Echter, om toch het negatieve bij je weg te krijgen kun je op elk moment en in iedere situatie versterkende positieve kracht/energie vanuit het Licht vragen.

Voorbeelden

De geschiedenis geeft tal van Voorbeelden.

O.a. zij van wie beschreven is dat zij tot klaarheid en werkelijke innerlijke vrede kwamen, bereikten hun persoonlijke verlichting via een individuele weg van loutering.

 

© Copyright NVHM, maart 2004.