Introductie NVHM

 

Introductie NVHM

Veel mensen zijn heldervoelend, maar vaak zijn zij zich daar niet van bewust.

Daarom proberen wij op deze website uit te leggen wat heldervoelendheid inhoudt, hoe je dit ervaart, wat de bedoeling ervan is en hoe je ermee om kunt gaan.

Onze informatie is tot stand gekomen middels eigen ervaringen en bewustwordingsprocessen.

Aan deze website zal regelmatig nieuwe informatie worden toegevoegd.

Het doel van de Nederlandse Vereniging van Heldervoelende Mensen is het geven van informatie over heldervoelendheid en het bieden van persoonlijke ondersteuning met betrekking tot het hanteren van heldervoelendheid.

Bij voldoende belangstelling willen wij activiteiten organiseren voor mensen die heldervoelendheid zijn.

Verder willen wij inspelen op datgene wat uit de behoeften van de mensen zelf naar voren komt.

De dragers van de Nederlandse Vereniging van Heldervoelende Mensen zijn allen mensen die zelf heldervoelend zijn en die hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten ten behoeve van anderen.

 

© NVHM, juni 2002.