Intuïtief vooruitzicht

Intuïtief vooruitzien

Heldervoelende mensen beschikken vaak over een 'intuïtief vooruitziende blik': zij 'zien' wat er in de toekomst ligt; zij zien van te voren aankomen wat er gaat gebeuren.

'Intuïtief vooruitzien' kan naar gelang jouw systeem op verschillende manieren plaatsvinden: via de gedachten, via dromen, via innerlijk of lichamelijk zien, via innerlijk of lichamelijk voelen, - horen, - weten, etc.

'Zien' heeft in dit verband de betekenis van INZIEN: beseffen, beoordelen.

Intuïtie

=> Het woord INTUÏTIE komt vanuit het Latijn en betekent: blik; naar iets kijken; met de geest nauwkeurig beschouwen.

=> Van Dale beschrijft 'intuïtie' als: een onmiddellijke, niet op redenering berustende overtuiging van een waarheid; het vermogen tot snel aanvoelen.

Je 'intuïtief vooruitziende blik' wordt gevormd vanuit de sensaties/energieën die jij innerlijk en/of lichamelijk/zintuiglijk gewaar wordt.

De helderheid, het bereik, de gerichtheid en de doelmatigheid van je 'intuïtief vooruitzien' worden bepaald door de aard/herkomst (positief/negatief) van de energieën die jij via jouw kanalen ontvangt en/of waar jij je (bewust) mee verbindt, hetgeen o.a. samenhangt met de volgende factoren:

De toon/trilling van je hart.

Je bezieling; je persoonlijke aandrijving, je aanleg, je eigenschappen.

De constitutie/structuur van je aardse, stoffelijke lichaam.

Het bewustzijn van je geest; wat heb je meegemaakt in jouw leven, welke (zelf)kennis heb je opgedaan, op welke wijze heeft jouw denken/voelen/willen zich ontwikkeld, etc.

Helderheid

Hoe helderder je geest is, des te zuiverder jij waargenomen prikkels/ingevingen kunt beoordelen naar hun werkelijke aard en des te sneller jij de juiste verbanden kunt leggen.

Helderheid van geest omvat o.a.:

 1. Een helder, geconcentreerd en scherp denkvermogen.
 2. Een helder en gegrond werkelijkheidsbesef.
 3. Een helder, genuanceerd gevoel.
 4. Een helder, adequaat lichaamsbewustzijn.
 5. Een zuiver en fijnzinnig waarnemend vermogen.
 6. Het vermogen om indrukken/ingevingen helder te doorgronden.
 7. De bekwaamheid om gewaarwordingen zuiver te vertalen/verwoorden.
 8. Je emotionele gevoel en je verlangens zijn helder/neutraal.
 9. Je verleden is transparant; je gedachtepatronen zijn helder/neutraal.
 10. Je wil en je intenties/motivaties zijn helder/transparant.
 11. Je ego (zelf-waardering) is helder/neutraal.

Een heldere geest is in staat om prikkels/ingekomen energieën zuiver waar te nemen, te doorgronden en te verwerken en heeft het vermogen om de gefilterde informatie tot een zuiver geheel te verbinden en neutraal te vertalen/verwoorden in een reëel/werkzaam toekomst'beeld'.

 

© Copyright NVHM, april 2004.