Je energie verliezen

Je energie verliezen

Veel mensen die heldervoelend zijn, hebben de ervaring dat ze in contact met anderen hun ENERGIE VERLIEZEN.

In contacten met andere mensen worden ze moe, ze voelen zich ziek, ze raken uitgeput, ze hebben het gevoel leeggezogen te zijn en soms lijkt het alsof de ander er met hun energie vandoor is gegaan. Sommigen voelen dit tijdens de ontmoeting al gebeuren, anderen worden zich hun vermoeidheid pas gewaar als het contact voorbij is.

Energieën

Tijdens een ontmoeting worden wederzijds aansluitingen gemaakt op allerlei energieën:

De energieën waar jij zelf mee in verbinding staat:

  • de energieën die op dat moment jouw algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid bepalen;
  • de energieën van waaruit jij tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.

De energieën waar de ander mee in verbinding staat:

  • de energieën die op dat moment de algehele psychische, emotionele en lichamelijke gesteldheid van de ander bepalen;
  • de energieën van waaruit de ander tijdens de ontmoeting denkt, voelt en praat.

De energieën die binnenkomen naar aanleiding van het gespreksonderwerp:

  • de energieën die verbonden zijn aan de situatie of de persoon waar je over praat;
  • de energieën die wederzijds worden opgeroepen via het denken, voelen en praten over het onderwerp van gesprek.

Verder:

  • de energieën die 'hangen' op de plaats waar je elkaar ontmoet;
  • de energieën die naar aanleiding hiervan op jouw gedachten/gevoel aansluiten.
  • de energieën die te maken hebben met het proces van de aarde;
  • de gevolgen die deze energieën hebben op jouw denken, voelen en handelen.

Aan alles op aarde zijn energieën verbonden, zo zijn ook aan elk mens energieën verbonden.

Ieder mens ontvangt energieën en zendt energieën uit. Aan alles waar je aan denkt, wat je voelt en waar je over praat zijn energieën verbonden en worden energieën in werking gezet.

Gedachten zijn energie, gedachten trekken energieën aan en energieën sturen gedachten aan.

De spiraal

Zodra je met iemand in contact treedt, ontvang je via je gedachten en/of je gevoel de energieën waar deze persoon mee in verbinding staat. Naar aanleiding van de energieën die via deze persoon in jouw systeem binnenkomen, worden er bij jouzelf gedachten in werking gezet. Via deze gedachten sluiten zich bij jou nieuwe energieën aan en via jouw denken, voelen en praten zend jij deze energieën uit.

De ander zet naar aanleiding van de energieën die hij/zij via jou ontvangt, middels zijn/haar eigen gedachten en/of gevoel weer nieuwe energieën in werking, die jij vervolgens weer ontvangt. Daarop komen via jouw denken en voelen weer nieuwe energieën bij jou binnen die jij vervolgens weer uitzendt naar de ander, etc, etc.

De energieën die verbonden zijn aan het gespreksonderwerp zelf, plus de energieën die door het denken en praten over dit onderwerp wederzijds geactiveerd worden, komen ook bij je binnen.

De energieën die hangen op de plaats waar je bent, evenals de energieën die te maken hebben met de gesteldheid van de aarde, kunnen ook jouw denken en voelen beïnvloeden. Als er veel negatieve energieën zijn, voelt alles veel zwaarder en daardoor sluiten zich ook weer gemakkelijker negatieve energieën op jouw denken en voelen aan.

Zo loop je vol met energieën die via jouzelf, via de ander, via het gespreksonderwerp, via de plaats waar je bent of vanuit de sferen in jouw systeem binnenkomen. Het gevolg is dat je je ziek, moe of uitgeput gaat voelen.

Onderscheid

Het gaat er nu om, dat je in contact met andere mensen je bewust wordt van alles wat je denkt en voelt, ofwel, dat je je bewust wordt van de energieën die je ontvangt. Dat je leert onderscheiden waar deze energieën vandaan komen (komen ze via jouzelf binnen, via de ander, via het gespreksonderwerp, hangen ze in de omgeving waar je bent of in de sferen). Dat je leert onderscheiden of deze energieën positief of negatief zijn en dat je gaat begrijpen wat ze betekenen. Dan kun je alles wat negatief is via jouw gedachten wegsturen.

Hoe meer jij je bewust bent van wat er via jouw gedachten en gevoel aan energieën binnenkomt, hoe meer kracht je krijgt om het negatieve weg te sturen. Ook zet je dan geen nieuwe negatieve energieën meer in werking en doordat jij het negatieve wegstuurt uit jouw systeem, loop jij niet meer vol.

Je hoofd

Als jij je niet bewust bent van al die energieën die tijdens een contact binnenkomen in jouw systeem en als jij deze energieën niet wegstuurt, dan ga je in je HOOFD zitten. Je luistert, denkt en praat vanuit jouw HOOFD, je voelt alleen je hoofd.

Door keer op keer tegen jezelf te zeggen: STOP, wat gebeurt hier nu eigenlijk?, ga je in je EIGEN gedachten zitten en kun je neutraal naar de situatie kijken. Op het moment dat jij neutraal denkt en met je gevoel in je HART gaat zitten, kun jij de zuivere, positieve informatie ontvangen vanuit je HART, waardoor jij gaat begrijpen wat gaande is. Vervolgens kun je via je eigen gedachten de betreffende negatieve energieën wegsturen.

Je hart

De kunst is nu om in het contact met mensen steeds weer met je gevoel in je HART te gaan zitten.

Via je hart komt de zuivere informatie binnen die zich omzet in gedachten en gevoel.

Hoe meer jij in contact kunt blijven met je hart, hoe minder jij volloopt met negatieve energieën. Want dan zul jij je er steeds vaker en steeds sneller van bewust zijn wanneer negatieve energieën zich op jou aansluiten en doordat jij je hiervan bewust bent, kun je het ook wegsturen.

De positieve, zuivere informatie vanuit het Hogere komt binnen via je hart.

Als je alleen denkt vanuit je hoofd, dan kun je deze informatie niet ontvangen. Daarom is het belangrijk dat je steeds weer verbinding maakt met je hart en dat je weet welke gedachten vanuit je hart afkomstig zijn.

=> Je verliest je energie als je in relatie met anderen het contact met jezelf (je hart) verliest.

Je eigen stuk

Ook jouw eigen gedachtepatronen kunnen invloed hebben op het verliezen van je energie.

Zo kan het voorkomen dat je tijdens een gesprek met een ander ongemerkt het contact met jezelf totaal verliest en betreft denken en voelen helemaal bij de ander zit. Jouw systeem loopt echter vol, al heb je dat op dat moment misschien niet in de gaten. De oorzaak kan zijn dat je in contact met mensen je onbewust heel erg JE BEST DOET. Je wilt goed luisteren, de ander goed begrijpen en het juiste zeggen. Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen, je wilt geen fouten maken, je levert een uiterste inspanning. Het is dan belangrijk om jezelf af te vragen waarom je zo je best doet. Bijvoorbeeld, voel je je onzeker, voel je je minder als die ander, ben je bang voor die ander, wil je heel graag dat die ander jou aardig vindt of jou begrijpt? Vraag jezelf af wat de ander uitzendt en wat je zelf denkt en stuur de negatieve energieën weg.

Het kan zijn dat je je heel VERANTWOORDELIJK voelt voor de gang van zaken tijdens het contact. Bijvoorbeeld, je voelt je verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt, of alles wel prettig en gezellig verloopt, of alles wel goed geregeld is. Dit kost heel veel energie. Als jij dan van alles gaat voelen (energie), waarop jij gaat denken dat die ander het niet naar zijn zin heeft, bestaat de kans dat jij nog harder je best gaat doen.

Jouw eigen intenties, motivaties, overtuigingen, etc. betreffende het contact met de ander kunnen ervoor zorgen dat je onbewust veel energie verliest. Daarom is het belangrijk dat je ook jouw eigen gedachtepatronen onderzoekt en neutraliseert.

 

© Copyright NVHM, september 2002.