Je gevoel kiezen

Je gevoel kiezen

We hebben allemaal een bepaalde inhoud aan gedachten en gevoel. Dat is voor iedereen verschillend. De een denkt meer als de ander, de een voelt meer als de ander. De patronen van denken en voelen zijn bij iedereen anders, want iedereen heeft een unieke aard en mogelijkheden. De onderwerpen waar we ons mee bezig houden in onze gedachten en gevoel zijn per persoon verschillend, doordat iedereen zich anders focust.

Met je gerichtheid, je focus, kun je spelen. Daarmee kun je de balans verleggen tussen je gehalte aan gedachten en je gehalte aan gevoel.

Als je heldervoelend bent, dan ben je onwillekeurig open voor indrukken van allerlei aard via je gevoel. Door je aandacht bewust te richten op een interesse naar eigen keuze en je daarmee met hart en ziel te verbinden, sluit je een stukje van je overgevoeligheid af. Je neemt dan minder uitstralingen om je heen waar.

Je eigen leven

Hoe meer jij in je dagelijks leven zelf wilt, des te meer jouw gevoel van jezelf zal zijn. Jouw gevoel en gedachten zullen zich meer concentreren rond jouw eigen reacties en patronen, die voortvloeien uit wat jij in jouw dagelijkse realiteit probeert te bewerkstelligen. Daardoor blijft er minder ruimte over om alle prikkels om je heen waar te nemen. Gevoel en gedachten van anderen, sferen en andere subtiele waarnemingen zullen meer langs je heen gaan, omdat je meer gericht bent op wat jij zelf van je leven wilt maken.

Jouw focus richt jouw gedachten en gevoel.

Hoe minder jij zelf wilt in je dagelijks leven, des te opener ben jij voor allerlei indrukken. Als je niet op jezelf gericht bent, dan hebben vele energieën van buitenaf bij jou vrij spel.

Wanneer jij jezelf overgeeft, of uit handen geeft, omdat je geen idee hebt hoe jij zelf je leven in moet richten, dan zal hetgeen/degene waar jij jezelf aan toevertrouwt jouw gevoel en gedachten richten.

Je focus kiezen

Je kunt de richting van je gewaarwordingen sturen.

Je kunt weigeren om mee te gaan met ingekomen gevoelens en gedachten door ze weg te sturen, door ze bewust te stoppen. Voorwaarde is dat je de bijbehorende patronen of associaties herkent. Wanneer je moeilijk los kunt komen van situaties in het verleden, dan kun je tegen jezelf zeggen: “Ik heb het verwerkt, ik wil er niet meer aan denken.”

Door keer op keer jezelf te corrigeren via je gedachten, verleg je je patronen. Er ontstaat ruimte in je gedachten en gevoel voor iets nieuws. Je moet zelf op zoek gaan naar een andere interesse om die geestelijke ruimte in te vullen. Want je geest wil bezig zijn, en als je geen nieuw onderwerp van aandacht zoekt, dan zullen je gedachten en gevoel steeds weer terugglijden in hun oude patronen.

Door het proces van zelf je focus te kiezen heen, ontstaat een nieuwe verhouding in jouw waarnemingen, gedachten en gevoel. Hoe bewuster jij je richt op wat jij zelf belangrijk vindt voor jouw eigen leven, des te meer jouw heldervoelendheid een praktisch gewenste vorm aanneemt.

Doordat je zelf gaat kiezen waar jij je leven aan geeft, ban je niet-relevante informatie steeds meer uit. Zo geef je, binnen de kaders van je eigen mogelijkheden, steeds meer sturing aan je waarnemingen, gedachten en gevoel, overeenkomstig en ten gevolge van jouw eigen keuzes.

 

© Copyright NVHM, oktober 2005.