Je persoonlijkheid

Je persoonlijkheid

Strikt genomen betekent heldervoelendheid dat je beschikt over een zuiver gevoel. Je energie is helder en je kunt hetgeen je voelt onderscheiden. In principe hebben veel mensen deze aanleg.

Heldervoelendheid ontwikkelt zich buiten proportie wanneer je geboren bent met gevoelige zenuwen, èn wanneer je als kind langdurig aan prikkelingen wordt blootgesteld die je niet kunt verwerken, en waardoor je de concentratie op jezelf verliest. Aanhoudende onveiligheid of angst maakt dat je voortdurend met je aandacht naar buiten gericht raakt. Langdurige stress houdt je gevoelige zenuwen gespannen en alert. Onverwerkte trauma’s kleuren je belevingswereld en schaden je realiteitsgevoel. Dit soort patronen verankeren zich, waardoor de authentieke ontwikkeling van je persoonlijkheid wordt verstoord.

Teveel prikkels creëren angst, waardoor je als kind niet voldoende aan jezelf toekomt. Je probeert je zelf te beschermen door je omgeving sterk in de gaten te houden. Omdat je steeds naar buiten gericht bent, verwerk je niet wat je meemaakt. Je leert je emoties niet (her)kennen, verdragen en verwoorden. Je neemt afstand van je pijnlijk wordende zelf. Door te dromen of te fantaseren sluit je de weg naar binnen af, of je vindt een middel waarmee je je innerlijk gevoel kunt verzachten of verdoven.

Tijdens dit proces verlies je je persoonlijke kracht. Angst geeft een koude, terugtrekkende beweging. Je kracht versnippert door je verspreide focus naar buiten, terwijl je steeds meer de verbinding met je zelf loslaat.

Na verloop van tijd heb je geen bewust contact meer met je angst, maar ook niet meer met je zelf, en is je extraverte gerichtheid een gewoonte geworden. Naar gelang je aard ontwikkel je sterk inlevende, meelevende of aanvoelende eigenschappen, of een grote geestelijke creativiteit.

Als je al heel jong werd weggerukt van jezelf, dan heb je geen eigen wil ontwikkeld. Vaak ook nauwelijks een eigen mening of smaak, of reële ik-gerelateerde verlangens of toekomstdromen. Omdat je persoonlijke kracht versnipperd is, kun je deze niet inzetten ten behoeve van je eigen leven. Daardoor kun je je-zelf niet waarmaken. Ook al heb je je ratio ontwikkeld, je blijft vastzitten in je geestelijke potentieel. Je oorspronkelijke gevoel van angst belemmert je daadkracht.

Hoe verder

Om te komen tot het worden van je-zelf, je eigen Persoon, is het nodig dat je je van bovenstaande verstoringen bewust wordt. Je vervormende kanalen en patronen moeten geanalyseerd worden en afgesloten of omgezet.

Er moet een nieuwe fundering komen, waarop je je werkelijke persoonlijkheid kunt ontwikkelen. Je fundering van angst moet worden omgezet in een basis van zelfvertrouwen, via een opzettelijke psychische keuze die je kunt verankeren in een nieuwe zielenhouding, door middel van nieuwe gedachten en handelingen.

Zelfvertrouwen moet je dòen, het is een werkwoord: op je-zelf vertrouwen; je zelf vertrouwen geven.

Voor de ontwikkeling van je authentieke persoonlijkheid is een bewuste, optimale aandacht voor je eigen behoeften, verlangens en mogelijkheden een vereiste. Het is nodig dat je alle oude niet-eigen psychische verbindingen, afleidingen en verstrooiingen leert weerstaan en ombuigt. Zo herwin je je krachten.

Daarbij is het belangrijk dat je gehoor geeft, wanneer jij je drang om iets te doen gaat voelen.

Deze innerlijke drang om te doen zoals jij bent, ontluikt geleidelijk aan via het ordenen en opruimen van je gevoel en gedachten. Je drang om te doen sluit naadloos aan bij je hart en bij je ingeboren mogelijkheden tot zelfverwezenlijking. Je innerlijke gevoel laat zich graag vergezellen door deze vrijgekomen daadkracht!

Je eerste Persoon/je zuivere Ik worden, betekent dat je qua denken, voelen en handelen samen gaat vallen met jouw eigen pure, unieke wezen. Dit realiseer je door voortdurend in contact te blijven met je innerlijke gevoel, en je macht te grijpen. Door de weg naar binnen te nemen en je te ontdoen van al het oude leed dat jouw diepste wezen omhult, en je gekleurde waarnemingen te corrigeren. Deze transformatie vraagt 100% inzet, oprechtheid en een diep verlangen, want ze kan evenveel tijd kosten als de vroegere verstoring van je persoonlijke groei duurde.

 

© Copyright NVHM, februari 2006.