Jezelf zijn

Jezelf zijn

JEZELF zijn heeft meerdere betekenissen.

Je bent jezelf als je handelt vanuit wat je zelf denkt of voelt.

Dit betekent dat je NIET handelt vanuit wat anderen willen of denken en dat je handelen niet beïnvloed/bepaald wordt door wat je denkt dat anderen van jou verwachten.

Jezelf zijn houdt in dat je onder alle omstandigheden trouw bent aan jezelf.

Angst

Wanneer je handelt vanuit wat anderen willen of denken, dan is de oorzaak meestal ANGST.

Angst drukt jouw eigen denken en voelen weg (je gaat in je HOOFD zitten).

Bijvoorbeeld, je bent bang om anderen tegen je in het harnas te jagen, je bent bang voor conflicten, je bent bang om niet meer aardig gevonden te worden, je bent bang voor 'straf', of je bent bang om afgewezen te worden of om anderen te verliezen.

Vaak gebeurt het handelen vanuit wat anderen willen of denken ONBEWUST.

Om deze patronen te veranderen, dien je je bewust te worden van wat er zich in jouw lichaam, in jouw gedachten en in jouw gevoel afspeelt.

Herkenning

De eerste stap is om de signalen te herkennen die jouw lichaam geeft.

Bijvoorbeeld, als jou iets gevraagd wordt en er komt angst binnen, dan kun je dat o.a. merken aan een benauwd gevoel, een spanning op je hoofd, je krijgt het heel warm, je krijgt een kleur, je keel wordt dichtgeknepen, je krijgt hartkloppingen, of je kunt gaan hyperventileren. Je gedachten werken razendsnel en je weet niet meer wat je moet zeggen en je zegt dan wat je denkt dat de ander van jou wil horen. Je handelt en gedraagt je naar wat je denkt dat er van jou verwacht wordt. Op zo’n moment weet je ook echt niet wat je zelf wilt, denkt of voelt.

Je kunt deze angst zo goed onder controle hebben dat je de lichamelijke signalen binnen een moment hebt weggedrukt. Wel blijft er een spanning in je lichaam waarneembaar.

Bewust worden

Wanneer je je echter bewust wordt van wat er met je lichaam gebeurt, dan krijg je toegang tot wat je eigenlijk denkt en voelt. In eerste instantie gebeurt dit achteraf. Je gaat denken: "...dit wil ik eigenlijk helemaal niet..." of "...ik ben het daar eigenlijk helemaal niet mee eens..." Op deze gedachten kunnen dan weer nieuwe energieën binnenkomen, zoals boosheid, verdriet, pijn, spijt, machteloosheid.

Vaak dient zich verwerking en inzicht aan met betrekking tot de situaties waarin je de patronen, die je verhinderen jezelf te zijn, hebt gecreëerd/overgenomen.

In de situaties waarin je jezelf kwijtraakt, is het belangrijk dat je steeds alle negatieve energieën die bij jou binnenkomen (=de gevoelens en de gedachten die jou belemmeren om jezelf te zijn) via jouw eigen gedachten wegstuurt.

Je zult dan steeds sterker gaan voelen wat er met je lichaam gebeurt op het moment dat de situaties zich aandienen waarin jij niet handelt volgens JEZELF.

Je wordt je steeds bewuster van de gedachtepatronen die gekoppeld zijn aan de angsten die bij je binnenkomen.

Ook zal de pijn en het verdriet van het jezelf in de steek laten sterker worden, net zolang totdat je dat niet meer wilt.

Trouw zijn aan jezelf

De wil om jezelf geen pijn meer te doen zal groeien, tezamen met het bewustzijn van wat jij zelf denkt en voelt, totdat je zover gekomen bent dat je alleen nog maar wilt handelen volgens wat jij zelf denkt en voelt(=ZOALS JIJ BENT). Dan ben je trouw aan jezelf, al krijg je iedereen tegen je.

Trouw zijn aan jezelf wil niet zeggen dat je altijd doet wat jij wilt.

Je neemt een beslissing naar gelang jij de verschillende aspecten van de situatie kunt overzien.

Soms kies je dan BEWUST om te handelen volgens wat een ander denkt of wil, omdat dat in die bepaalde situatie de beste keuze is.

N.B.

Het eigen denken en voelen wordt ook beïnvloed/weggedrukt door het gebruik van middelen, zoals bepaalde medicijnen, alcohol, drugs etc.

Verder spelen er bij wat men psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen noemt nog andere zware energieën mee waardoor je jezelf kwijt kunt zijn.

 

© Copyright NVHM, juli 2002.