Persoonlijkheidsstoornissen en heldervoelendheid

Persoonlijkheidsstoornissen en heldervoelendheid

In de psychologie en in de psychiatrie spreekt men van een PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS wanneer bij een persoon sprake is van een duurzaam en star geheel van disfunctionele denk-, belevings- en gedragspatronen, voortkomend uit iemands persoonlijke eigenschappen, karaktertrekken en/of hoedanigheden. Deze patronen komen tot uitdrukking in een groot aantal persoonlijke en sociale situaties en wijken duidelijk af van de verwachtingen binnen de (sub)cultuur van de betrokkene. Dit duurzame, inflexibele geheel van patronen leidt tot omvangrijke beperkingen in het persoonlijke en sociale functioneren.

De persoon in kwestie voelt vaak niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op dagelijkse situaties. Het denken en/of waarnemen kan sterk gekleurd zijn. Er kunnen vervormingen ontstaan in de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt en naar zijn omgeving. De beleving en uiting van gevoelens zijn vaak anders dan bij andere mensen, emoties kunnen sterk wisselend zijn en/of zeer intens. Dit kan samen gaan met terugkerende moeilijkheden in de beheersing van de eigen impulsen. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen ervaren moeilijkheden in het contact met anderen en lopen vaak vast op verschillende terreinen van hun leven.

Vaak komen persoonlijkheidsstoornissen gelijktijdig voor met andere symptomen zoals bijvoorbeeld een angststoornis, depressie, dwang, psychotische stoornis of verslaving.

De aard en ernst van de persoonlijkheidsstoornis kunnen sterk verschillen. Zo kan een antisociale persoonlijkheidsstoornis de oorzaak vormen van ernstig crimineel gedrag. Maar iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan zijn angsten soms zo goed verbergen dat hij ogenschijnlijk normaal functioneert. In veel gevallen kan een persoonlijkheidsstoornis beschouwd worden als een onderliggende stoornis, die het optreden van andere symptomen mede veroorzaakt.

Je systeem

Als persoon/individu heb je een systeem. Dit systeem kan variëren van behoorlijk gesloten tot zeer open. Hoe opener jouw systeem, hoe meer energieën er van buitenaf in jouw systeem binnen kunnen komen.

Je wordt als mens geboren met een bepaald systeem met aansluitingen op bepaalde energieën.

Ook word je geboren met een aantal positieve eigenschappen (kwaliteiten) en een aantal negatieve eigenschappen/ karaktertrekken (beperkingen).

Je hebt patronen/programma’s in jouw systeem volgens welke jij denkt, voelt en handelt. Deze patronen/programma’s zijn gecreëerd naar aanleiding van jouw ervaringen en de kennis die je daaruit hebt opgedaan.

Manipulatie

Bij een persoonlijkheidsstoornis worden een of meerdere negatieve eigenschappen/karaktertrekken zodanig geactiveerd, dat ze een probleem worden voor de persoon zelf en/of voor diens omgeving. Aanleiding zijn de negatieve energieën die onbewust steeds aansluiting maken op het systeem van deze persoon.

Als jij een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan ben je heldervoelend.

Doordat je een heel open systeem hebt, kunnen allerlei energieën heel sterk bij jou binnenkomen.

Als jij niet bewust bent, dan word je door het negatieve op jouw negatieve eigenschappen/karaktertrekken gemanipuleerd. In bepaalde situaties zetten zich onbewust energieën vanuit het negatieve op deze eigenschappen/karaktertrekken vast, die jouw denken, voelen en handelen aansturen. Hierdoor worden er bij jou patronen gecreëerd en/of geactiveerd, van waaruit jij denkt en handelt en die jou problemen geven. Omdat deze patronen onder invloed van negatieve energieën gevormd zijn en onbewust steeds door negatieve energieën gevoed worden, leiden ze telkens opnieuw tot negatieve ervaringen voor jezelf en/of voor je omgeving.

Je eigenschappen neutraliseren

De bedoeling is, dat je jouw negatieve eigenschappen/karaktertrekken NEUTRALISEERT, zodat er geen negatieve energieën meer op kunnen aansluiten.

Daarvoor is het nodig dat je de patronen/programma’s die aan deze eigenschappen verbonden zijn, verandert/omzet.

De sleutel is BEWUST WORDEN en het steeds opnieuw wegsturen van de negatieve energieën die bij jou zijn binnengekomen op de betreffende eigenschappen en de negatieve energieën die daardoor in werking zijn gezet.

Je wordt bewust door zelfonderzoek.

Vraag jezelf elke keer af als je moeilijkheden hebt ervaren: "Waarom deed ik zoals ik deed?"

Ga met je gevoel in je hart zitten en ga steeds met je EIGEN gedachten terug naar het moment dat jij je anders bent gaan voelen. Ga na welke situatie bij jou iets heeft getriggerd, wat gebeurde er in die situatie, wat ging jij denken en voelen, wat gebeurde er vanuit jouw omgeving, wat deed dat weer bij jou, etc. etc.

De volgende stap is dat je na gaat denken over welke gedachten en gevoelens in zo’n situatie van jouzelf zijn en welke gedachten en gevoelens niet van jouzelf zijn, wat is positief en wat is negatief, welke energieën zijn via jouzelf binnen-gekomen, welke via de ander, wat hangt er op die plaats en wat komt er vanuit de sferen.

Zoek naar de patronen die verborgen liggen in de gebeurtenissen zelf en in jouw denken, voelen en handelen.

Stuur telkens alle negatieve energieën weg, die op de betreffende negatieve eigenschappen bij jou zijn binnengekomen.

Leer in het dagelijkse leven steeds weer opnieuw met je gevoel in je hart te gaan zitten. Via je hart komt de zuivere informatie (positieve energieën) bij je binnen en daardoor ga je anders denken. Je denken en voelen worden dan steeds neutraler. Daardoor kleur je het beeld dat je van jezelf en van je omgeving hebt steeds minder in, evenals de situaties waar je in terecht komt. Je krijgt steeds meer inzicht in jouw patronen en in de eigenschappen die aan deze patronen ten grondslag liggen.

Ook de situaties die deze patronen in werking kunnen zetten worden steeds duidelijker voor je. Je zult je er steeds sneller in de situatie zelf van bewust worden, dat het negatieve aansluiting probeert te maken op jouw patronen. Daardoor kun je de negatieve energieën steeds eerder en beter wegsturen en zet je steeds minder negatieve energieën in werking.

Zo krijg je nieuwe, andere ervaringen.

Volledig bewust

Als jij alles volledig kunt doorzien op het moment dat zich een situatie aandient, waarin het negatieve bij jou een negatief patroon in werking probeert te zetten met betrekking tot een negatieve eigenschap, dan zal jouw patroon veranderen en dan wordt de betreffende eigenschap NEUTRAAL.

Na verloop van tijd komen deze negatieve energieën niet meer bij je binnen.

Dan handel je anders en creëer je geen nieuwe problemen meer als gevolg van de betreffende eigenschap.

Dit is een proces dat enige tijd kost.

 

© Copyright NVHM, oktober 2002.