Psychische problemen en heldervoelendheid

Psychische problemen en heldervoelendheid

 

Ieder mens op aarde is paranormaal. Als mensen last hebben van psychische problemen, dan zijn de negatieve energieën die bij hen binnenkomen en/of waarmee zij in verbinding staan sterker dan zijzelf. Deze negatieve energieën vertalen zich in negatieve gedachten en gevoelens en van daaruit handelen zij. Dit geldt voor alles wat men psychische ziektebeelden of psychische stoornissen noemt, zoals depressies, fobieën, verslavingen, schizofrenie, psychoses, etc. maar ook voor wat men benoemt als persoonlijkheidsstoornissen, zoals bijvoorbeeld Borderline, ADHD of MPS.

 

Bij mensen met psychische problemen hebben de negatieve gedachten en gevoelens de overhand waardoor zij niet meer voldoende in staat zijn om te denken vanuit zichzelf, ofwel vanuit hun neutrale GEEST. Zij denken dat de negatieve gedachten en gevoelens van henzelf zijn en zijn zich niet bewust dat deze gedachten en gevoelens vanuit de negatieve sferen komen waarmee zij in verbinding staan.

 

Gespletenheid

Vaak ervaren mensen met psychische problemen in zichzelf een soort dualiteit of gespletenheid wat betreft hun voelen en denken in betere periodes ten opzichte van moeilijke periodes. Op de momenten dat het beter gaat lijken de gevoelens en gedachten die ze in de moeilijke periodes hebben onvoorstelbaar en ver weg. Als er zich dan weer een moeilijke periode aandient kunnen ze zich niet meer voorstellen hoe het is om je beter of anders te voelen. Zij denken dat deze dualiteit of gespletenheid in henzelf zit. Niets is echter minder waar, op de rustige momenten ervaren zij meer van zichzelf, hun eigen neutrale geest. Het negatieve laat hen op dat moment even met rust.

 

Positief

Psychische problemen zijn positief. Door de symptomen worden de negatieve energieën zichtbaar waaraan mensen verbonden zijn. Juist door onze psychische problemen komen wij los te staan van de negatieve gedachten waar wij eerst één mee waren. Op deze wijze krijgen wij de gelegenheid om onze gedachten en gevoelens te onderzoeken en nieuwe kennis te vergaren. Dit is de reden, waarom bijvoorbeeld in deze tijd depressie volksziekte nummer 1 is geworden, maar ook waarom zoveel mensen een burn-out krijgen of overspannen raken of andere psychische klachten krijgen.

 

Ontstaan van gedachtepatronen

Via psychische ziektebeelden worden de negatieve gedachtepatronen zichtbaar, die voorheen in de geest ingeweven waren. De aanleiding om symptomen te ontwikkelen is vaak een traumatische gebeurtenis of gedurende een langere periode te veel druk op de persoon.

 

Ieder mens komt op aarde met de mogelijkheid om iets te leren en heeft het systeem gekregen dat daarvoor is toegerust. Onze aansluitingen op het positieve en op het negatieve zijn ook daarop aangepast, evenals alles wat wij meemaken in de periode dat wij opgroeien als kind en het voorbeeld dat wij van onze ouders/opvoeders krijgen. Onze ouders/opvoeders zijn de eerste personen waarmee wij in relatie treden en waardoor wij gevormd worden. Zodoende creëren wij, afhankelijk van ons systeem, onbewust een aantal dezelfde gedachtepatronen als onze ouders/opvoeders.

 

Familie-codes en/of familie-patronen worden dus onbewust doorgegeven en onze ouders/opvoeders functioneren als een spiegel. We worden ons daar meestal pas van bewust op het moment dat we een probleem hebben en een oplossing zoeken. Hieruit volgt dat familie-codes niet meer worden doorgegeven als wij bij onszelf de betreffende gedachtepatronen veranderen of omzetten.

 

Veranderen van gedachtepatronen

Als wij een probleem hebben slaan wij in eerste instantie de weg in van het zoeken in het verleden. Dit is nodig om tot inzicht en verwerking te komen. De sleutel tot het daadwerkelijk veranderen van onze gedachtepatronen en het verkrijgen van innerlijke rust en neutraal denken, ligt echter in het ons bewust worden van de negatieve energieën die aansluiting op ons maken en/of waaraan wij verbonden zijn.

 

Naar gelang het bewustzijn worden bij ieder mens vanuit de negatieve dimensies energieën naar binnen gebracht via o.a. personen, situaties of direct, welke zich vertalen in negatieve gedachten en gevoelens. Deze energieën zijn psychisch, emotioneel en lichamelijk voelbaar/waarneembaar. Dit is het werk van het negatieve dat de mens manipuleert in zijn denken, voelen en handelen.

 

Onze eigen gedachtepatronen zijn de wijze waarop wij zelf op energieën reageren, onze denkgewoontes die naar aanleiding van het binnenkomen van de gedachten en gevoelens vanuit de negatieve dimensies in gang worden gezet.

 

Wij hebben deze gedachtepatronen opgebouwd naar aanleiding van onze ervaringen en wij kunnen onze gedachtepatronen alleen doorgronden en veranderen als we de energieën die deze patronen in gang zetten, hiervan kunnen onderscheiden en wegsturen.

 

Met andere woorden, als wij onze gedachtepatronen kunnen bekijken vanuit een neutraal gevoel en met een neutraal bewustzijn (=onze geest), dan kunnen wij andere, positieve gedachten/energieën ontvangen waardoor onze oude patronen omgezet worden en dan gaan wij ook anders handelen.

 

 

© Copyright NVHM, juni 2002.