Spiritualiteit

Spiritualiteit

Het Latijnse woord SPIRITUS heeft onder meer de volgende betekenissen:

...lucht, levensadem, geest, ziel, leven... (0)

(+) bezieling met de geest van de godheid... (-) het sissen van een slang...

(+) zelfbewustzijn, fierheid, moed... (-) toorn, opgeblazenheid, trots, aanmatiging, eerzucht...

Deze oorspronkelijke vertaling duidt op de eigenlijke betekenis van de term 'spirit (-d)ualiteit':

SPIRITUALITEIT impliceert zowel de (innerlijke) leiding vanuit het Licht (+) als de verleiding en misleiding vanuit het negatieve (-) van en/of via onze geest.

Medium

In Van Dale wordt het woord medium drievoudig uitgelegd:

a) middel om informatie openbaar te maken;

b) hulpmiddel;

c) persoon door wie geesten zich openbaren.

Onbewust of bewust is ieder mens een medium, want elk mens ontvangt zowel neutrale/positieve gedachten/gevoel vanuit het Licht als negatieve gedachten/gevoel/waarnemingen vanuit de duisternis (c).

De meeste mensen ontvangen via hun gedachten/gevoel díe informatie, die ze in hun dagelijks leven nodig hebben (b). Sommige mensen ontvangen op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode speciale kosmische informatie die voor meerdere mensen bestemd is (a).

Om een 'speciale' (= op een begrensd doel gerichte) spirituele opdracht uit te kunnen voeren, heb je o.a. de bijbehorende ambitie, intelligentie en karaktereigenschappen nodig. De drive om te kiezen voor een spirituele opdracht als levenswerk zit niet anders in elkaar dan bijvoorbeeld de drive om autohandelaar te worden. De Kosmos stuurt alles qua energie zó aan, dat jij naar gelang jouw bezieling inderdaad een beroepsmatig medium of een autohandelaar wordt.

Autohandelaar

Stel, je bent een automonteur in loondienst en je krijgt de gedachte/het idee om een eigen zaak te beginnen.

Als jouw denken en voelen bewust of onbewust wordt aangestuurd vanuit het Licht, dan word jij een bonafide autohandelaar. Jij zult betrouwbare auto’s verkopen tegen een redelijke prijs en een goede service bieden, want jouw aandrijving is zuiver/positief.

In ieders leven zet de Kosmos situaties in werking waardoor het negatieve kan inhaken op jouw gedachten.

Als jij op zulke momenten niet nadenkt over jouw gedachten, jouw drijfveren, dan ga je anders (minder zuiver) handelen.

Zo kan de verleiding om snel geld te verdienen jouw autohandel doen ontaarden in een louche bussiness.

Beroepsmatig medium

Veel mensen ontvangen via hun hart bewust speciale informatie vanuit het Licht en zij reageren daar verschillend op naar gelang hun karakter, ambities, etc.

De ene persoon negeert deze boodschappen (hij wil er niets mee). Een ander neemt de betreffende informatie in zich op en past het toe in zijn dagelijkse leven. Een derde weet/voelt zich geroepen voor een bepaalde spirituele taak en/of om bepaalde informatie naar buiten te brengen.

Iemand die zich geroepen voelt voor een speciale spirituele opdracht, gaat nadenken over hoe hij hetgeen hij doorkrijgt in het aardse vorm kan geven. Dit nadenken loopt via het eigen 'denkprogramma' van deze persoon, hetgeen gekoppeld is aan zijn intelligentie, ambitie, eigenschappen, kennis door ervaring, etc.

Als het denken van deze persoon gevoed wordt door positieve energie vanuit het Licht, dan zal hij aanvullend positieve informatie ontvangen en zijn handelingen en resultaten zullen zich als positief/vanuit het Licht bewijzen.

De natuurkunde leert: negatief (-) trekt naar (+) positief. Evenzo tracht de duisternis te infiltreren in het denken, voelen en waarnemen van ieder beroepsmatig medium. Ten einde deze te bezielen met negatieve energie, met als gevolg minder zuivere handelingen en resultaten.

 

Een verhaal

"Q heeft als levensdoel het behalen van financieel succes. Hij stopt er al zijn tijd en energie in. Plotseling ontvangt Q kosmische verschijningen. Ze laten hem speciale informatie en een opdracht zien. Hij gaat zoeken en ontmoet iemand die hem rijkdom en erkenning voorspelt als hij deze spirituele taak accepteert.

Omdat hij ook zeer onder de indruk is van wat de Kosmos hem heeft laten zien, zegt hij "ja" tegen deze opdracht.

Q gaat er echt voor. Hij mediteert streng en wacht jarenlang voordat hij mag beginnen met zijn speciale opdracht. Intussen probeert hij wat zaken te doen.

Het moment is daar dat Q een teken ontvangt dat hij met zijn opdracht mag beginnen. Q is intelligent, heeft goede omgangsvormen, ziet er goed uit. Hij gedraagt zich onberispelijk, houdt werk en privé gescheiden en houdt vrouwen op de juiste afstand.

Zijn spirituele werk gaat goed. Hetgeen hij de mensen aanleert, bewijst zich in het aardse. Mensen respecteren Q en wat hij promoot. Langzaam groeit zijn bekendheid, hij krijgt het steeds drukker en financieel gaat het hem steeds beter.

Q ontmoet een andere vrouw en vanaf dat moment vindt het negatieve ingang om Q en zijn werk te vergiftigen. Verliefdheid en sexuele aantrekkingskracht vertroebelen het helder denken en handelen van Q. Q verandert langzaam. Hij is niet meer altijd vriendelijk, heeft minder geduld.

Ondertussen groeit zijn werk door. Er komt meer erkenning, meer geld. Het negatieve begint Q’s denken te manipuleren via de drijfveren/verleidingen die Q mede hebben overtuigd om zijn spirituele taak te accepteren, namelijk hebzucht en eerzucht.

Er lopen steeds meer negatieve energieën door Q heen. De duisternis speelt een slim spel en krijgt via de tegenstrijdige handelingen van Q ingang bij de mensen met wie hij werkt. Het succes stijgt Q naar het hoofd, hij verliest zijn nederigheid. Het negatieve zet hem aan tot slim gebruik van de adoratie die hem ten deel valt. Hij manipuleert de mensen op hun ego, het zaaien en voeden van verliefdheid, dankbaarheid, onzekerheid etc. en bindt hen zo aan zich, onder het mom van zijn spirituele opdracht. De mensen worden afhankelijk, verblind en gehersenspoeld. Ondertussen voedt het negatieve Q’s zucht naar geld en eer.

Het negatieve via Q wordt steeds brutaler en overschrijdt morele grenzen. Sommige mensen gaan nadenken en er ontstaan scheuren in het imperium van Q. Maar het negatieve trekt nog harder van leer en manipuleert het denken van Q bij ieder signaal, iedere prikkel die alles zou kunnen ontmaskeren.

Q leeft niet meer vóór wat hij eens uitdroeg. Hij maakt een schizofrene indruk. Het negatieve heeft Q in bezit en slingert hem heen en weer tussen arrogantie en angst voor verlies van geld en eer. Zowel zijn gedrag als zijn informatie zijn tegenstrijdig. Je kunt er alle kanten mee op. Zijn spirituele missie verandert van koers en heeft geen voeten meer in de aardse realiteit."

 

© Copyright NVHM, september 2003.