Wapens in de strijd

Wapens in de strijd: gedachtekracht en verbeeldingskracht

Belangrijke wapens in de strijd tegen onwelkome, intern of extern geactiveerde energieën in je gevoel, zijn je voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht/visualisatievermogen) en je gedachtekracht.

Door hetgeen je voelt voor te stellen als afzonderlijke krachtvelden, kun je loskomen uit de vereenzelviging met je gevoel en de bijbehorende gedachten. Door je neutrale denken en schouwen los te koppelen van de gevoelens die je hebt, wordt het mogelijk om je gevoelens te onderzoeken en te classificeren. Door ze te ontleden als specifieke energieën ofwel krachtvelden, kun je je gevoel beetpakken en er iets mee doen.

Zo komen we tot het weren of wegsturen van energieën. Wanneer je weet wat je voelt en je wilt het kwijt, dan kun je dat doen via je verbeeldingskracht en/of via je gedachtekracht. Helder en geconcentreerd bewustzijn geeft je de benodigde geestkracht. Je kunt jezelf mentaal opdracht geven om een bepaald gevoel weg te sturen, te blokkeren, opzij te zetten, tijdelijk te parkeren, los te laten, een definitieve plaats te geven, ergens niet meer aan te denken, etc. etc. Door er passend bij te visualiseren versterk je je actie en het effect daarvan.

Je zet dus je denkvermogen in ten behoeve van je innerlijke balans en rust (vergelijk bijv. Rationele Emotieve Therapie) en ter versterking gebruik je daarbij bewust je voorstellingsvermogen.

Je kunt je verbeeldingskracht ontwikkelen door jezelf te trainen in aandachtige concentratie en discipline.

Het is belangrijk dat je je geestkracht leert bundelen. Door middel van autogene training, meditatie, visualisatieoefeningen etc. kun je leren focussen en andere gedachten en beelden opdoen.

Voorwaarde om je gevoel te kunnen beheersen en besturen is dat je je gevoel kunt uithouden/verdragen.

Dit kan een heel moeilijk proces zijn wanneer je bijvoorbeeld erg makkelijk, veel, of heel intens voelt, maar ook wanneer zich destructieve denk- of gedragspatronen aan je gevoelsbelevingen hebben gekoppeld.

Je emoties doorleven betekent dat je ze oprecht en voluit in de ogen ziet, en dat je ze kunt laten uitvieren in je geest en in je lijf, terwijl je langzaam tot rust komt via zelfonderzoek en analyse en via nieuwe aanvaardende gedachten.

Je gevoel verwerken moet je leren. Hierbij heb je o.a. de deelpersoonlijkheden van de (neutrale) volwassene en de zorgende ouder in jezelf nodig. Deze staan voor een eerlijk reflectievermogen en een liefdevolle houding naar jezelf, en maken ruimte voor het ontstaan van verlichtende, ontlastende en creatieve perspectieven.

Deze deelpersoonlijkheden kun je internaliseren of versterken via psychotherapie.

 

© Copyright NVHM, februari 2006.