Heldervoelendheid

 

Veel mensen zijn heldervoelend, maar vaak zijn zij zich daar niet van bewust.

Daarom zijn op deze website artikelen van de Nederlandse Vereniging van Heldervoelende Mensen (NVHM) geplaatst om uit te leggen wat heldervoelendheid inhoudt, hoe je dit ervaart, wat de bedoeling ervan is en hoe je ermee om kunt gaan. Deze website bevat enkel de artikelen omdat de NVHM is opgehouden te bestaan.

De informatie is tot stand gekomen middels eigen ervaringen en bewustwordingsprocessen.

Het doel van de NVHM was het geven van informatie over heldervoelendheid en het bieden van persoonlijke ondersteuning met betrekking tot het hanteren van heldervoelendheid.

Verder willen wij inspelen op datgene wat uit de behoeften van de mensen zelf naar voren komt.

De dragers van de Nederlandse Vereniging van Heldervoelende Mensen zijn allen mensen die zelf heldervoelend zijn en die hun kennis en ervaring belangeloos willen inzetten ten behoeve van anderen.

De volgende artikelen zijn beschikbaar:

  • Artikelen NVHM
  • Klare taal
  • Panorama
  • Levensverhalen
  • Overige inzendingen

De teksten en artikelen van NVHM zijn onveranderd met toestemming overgenomen om de kostbare inhoud niet verloren te laten gaan.