Electrische straling

<- terug

 

Electrische 'straling'

 

In jullie archief lees ik dat heldervoelendheid zich o.a. manifesteert in straling van electriciteit. Echter, straling van elektriciteit is geen straling. Het zijn elektrische en magnetische velden (bij lage frequenties zoals 50 Hz) en elektromagnetische velden (bij radiofrequente frequenties zoals 900 of 1800 MHz). Deze velden (vooral de gepulste, van GSM, UMTS, DECT, WiFi/WLAN, C2000, digitenne en digitale babyfoons) hebben biologische effecten op het lichaam (en op planten).

Mensen die te lang en/of te zwaar 'bestraald' zijn worden ziek (microwave sickness) en 'gevoelig' (electromagnetic hypersensitive, EHS). Dat wil zeggen dat ze symptomen hebben als gevolg van de belasting door e.m.-velden. Dat heeft niet met hooggevoeligheid of heldervoelendheid te maken. Iedereen kan schade aan DNA, calcium-efflux enz. krijgen en 'electrosensibel' worden (bijv. hoofdpijn van mobiele telefoons of huishoudelijke apparaten).

Mensen hebben geen zintuig voor e.m.-velden, ze voelen, ruiken, zien, proeven of horen ze niet. Maar ze kunnen wel de effecten ondergaan, als de schade groot genoeg is (hoofdpijn, slaap-stoornissen, duizeligheid, steken en prikken, tintelingen, hartkloppingen, wisselende bloeddruk, wisselende gezichtsscherpte en een hele reeks mogelijke bijkomende symptomen).

De patiƫnten vormen een doorsnee uit de bevolking (mannen, vrouwen, van alle leeftijden), ik heb nog niets over een gemeenschappelijke afwijking gelezen. Het zou wel samen kunnen hangen met een teveel aan gifstoffen in het lichaam (zware metalen, schimmels). Natuurlijk zijn er hooggevoelige en ook heldervoelende mensen onder de groep met 'microwave sickness', maar dat geldt voor elke doorsnee van de bevolking.

Ik leg er deze nadruk op, omdat de Gezondheidsraad de biologische effecten (vanaf 0,2 mikroWatt/m2) niet erkent, alleen maar de thermische effecten vanaf een grenswaarde zo hoog, dat hij in de praktijk nooit bereikt wordt. Daardoor worden mensen met die symptomen naar het alternatieve en paranormale doorverwezen en dat is helemaal onterecht, want zij lijden aan fysieke symptomen door de effecten van de e.m.-velden (die inmiddels al 10 tot de 15e maal groter zijn dan de natuurlijke achtergrond-e.m.-velden).

Dat moet nog tot de medische wereld doordringen; en ook moet het tot de alternatieve wereld doordringen dat deze mensen niet lijden aan paranormale gevoeligheid maar echt aan fysieke realiteit.

Kwik

De electrische stroompjes die in het lichaam worden opgewekt door de elektromagnetische velden lopen ook door het gebit. Vermoedelijk komt daarbij meer kwik uit amalgaamvullingen vrij dan vroeger, toen de e.m.-velden nog beperkt waren (ze zijn nu al 10 tot de 15e maal zo sterk als de natuurlijke achtergrondstraling en ze hebben een technisch karakter, digitaal en gepulst, dat komt in de natuur helemaal niet voor). En dat kwik komt ook nog eens in de hersens terecht als de blood-brain-barrier open gaat onder invloed van de te sterke en/of te langdurige belasting door elektromagnetische velden.

Ik denk niet dat kwik alleen het probleem is. Veel mensen die symptomen hebben van e.m.-velden zoeken naar een eenvoudige oplossing zoals amalgaam verwijderen (maar wat komt er voor in de plaats? Kronen en kunststof vullingen zijn ook niet onverdacht) of bepaalde behandelingen (ontgiften); het kan helpen, maar het kan de last van e.m.-velden niet oplossen. Alleen de belasting wegnemen helpt echt.

De Werkgroep elektrische overgevoeligheid vergelijkt het met allergie. Zij zijn vooral gespitst op de laagfrequente velden (ELF) en minder op de hoogfrequente (EMF) zoals DECT, GSM, UMTS enzovoort. Stichting Milieuziektes let meer op de hoogfrequente velden. Het lijkt er overigens op dat het schadelijke de frequentie van de pulsen is. Die is wel laag en komt in de buurt van de frequenties in het menselijk lichaam.

Iedereen ondergaat overigens de e.m.-velden, niet alleen de mensen die symptomen krijgen. Iedereen heeft schade (DNA-schade, calcium-efflux, opwarming op moleculair niveau, opengaan blood-brain-barrier, uitvloeien van kwik, enzovoort) en iedereen zal wat meer last hebben van duizeligheid, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, prikkelingen. Alleen, de meeste mensen kunnen er voldoende tegen en wijten de lichte symptomen niet aan de e.m.-velden, ze voelen ook niet dat ze zich bijvoorbeeld tien jaar geleden beter voelden. De belasting is heel geleidelijk toegenomen.

Zie ook: Stop UMTS en Gigaherz en bekijk documentaire "Ziek van mobiel bellen" van Zembla (zoek in Zembla-archief op 16 december 2004)

[ F.v.V. / 11-2004 ]