Afschermen

<- terug

 

Afschermen

Afschermen betekent: ‘met een scherm omsluiten’.

Je kunt je systeem afschermen wanneer je geen last wilt hebben van bepaalde energieën/krachten die zich op jouw gedachten, gevoel of waarnemingen proberen aan te sluiten. Het gaat hierbij niet alleen om energieën die afkomstig zijn van anderen, vanuit de omgeving of vanuit andere dimensies, maar ook om ongewenste energieën die via jouw eigen patronen aangetrokken of geactiveerd kunnen worden. Je kunt zowel positieve als negatieve krachten buitensluiten.

Je kunt zowel bewust als onbewust inkomende energieën van je af houden. Je afscherming kan zowel uit Licht (helder/gedifferentieerd) als uit duisternis bestaan. De kwaliteit van je afscherming hangt af van de kracht van je geest, de helderheid van je bewustzijn en de kleur van je intenties op dat moment. Je kunt jezelf bewust afschermen door middel van gerichte gedachten, visualisaties, woorden/gebed, rituelen, ceremonies, etc.

 

© Copyright NVHM, september 2004.