Beschaving

<- terug

 

Beschaving

Komt van bijschaven, hetgeen betekent: gladmaken, kleine gebreken herstellen.

Van jongs af worden we bijgeschaafd.

Zodat we ons volgens model in groepen kunnen bewegen en deze daardoor mee instandhouden.

Beschaving stoelt op de waarden, normen en intenties die gelden in een bepaalde groep of samen-leving.

Beschaving is een subjectief begrip.

Beschaving is aangeleerd gedrag.

Het is een dun laagje om ons ‘zelf’, wat alleen bewust geïntegreerd kan worden.

Verinnerlijkte beschaving polijst ons ruwe zelf.

Beschaving is mogelijk dankzij ons denkvermogen.

Bijschaven kan onderdrukkend werken wanneer ons zelf te weinig ruimte krijgt.

Positief leert beschaving ons kwaliteiten als zelf-beheersing, discipline, geduld, respect, empathie, solidariteit, verdraagzaamheid, loyaliteit, behulpzaamheid, etc. etc.

Het gaat om een geschikte, dynamische balans. Want mensen evolueren.

Zonder bijschaven zouden we leven vanuit ons ruwe zelf en dan hebben alle krachten vrij spel.

Het zou een chaotische toestand zijn, maar ‘vanzelf’ zouden we middels alle ondervonden nood en leed wederom beschaving ontwikkelen.

Beschaving zit niet in onze genen ingebakken. Als beschaving niet bewust wordt overgedragen aan nieuwe generaties, dan gaat zij verloren.

 

© Copyright NVHM, oktober 2004.