Zelfverwerkelijking

<- terug

 

Zelfverwerkelijking

Jouw ‘zelf’ werkzaam/actief maken. Jouw diepste werkelijkheid waar/echt maken.

Je brengt jouw identiteit tot werkelijkheid als je jouw waarnemen, denken, voelen en handelen in overeenstemming brengt met de energie van je hart en van je lichaam. Als de energie van jouw geest correspondeert met je hart en met je lichaam, dan ontvang je automatisch de optimale bezieling (aandrijving/energie) om jouw eigen persoon te realiseren.

Waarachtig je zelf worden is een Universele genade aan ieder mens.

 

© Copyright NVHM, augustus 2004.