Ziel

<- terug

 

Ziel

Je persoonlijke ziel is een onderdeel van jouw ‘wezen’ en is eigenlijk de kracht die jouw waarnemen, denken, voelen en handelen aandrijft. Je bezieling bestaat uit verschillende energieën, zowel vanuit het Licht (positief/ neutraal) als vanuit de duisternis (negatief).

De hoedanigheid van je ziel komt tot stand middels een uniek samenspel van:

  • De toon/trilling van je hart (de unieke kwaliteit van jouw essentie en daaruit volgend de speciale intentie van jouw diepste wezen);
  • De gesteldheid van je geest (de eigenheid van je geestelijke vermogens, de hoedanigheid van je bewustzijn en je geestelijke intenties, je geestelijke gevoeligheid en kracht);
  • Je lichamelijke constitutie (je lichamelijke aanleg en vermogens, je lichamelijke gevoeligheid en kracht, je lichaamsbewustzijn).

Je ziel wint aan gerichtheid, kracht en doelmatigheid naar mate de energieën van je hart, geest en lichaam zich meer op één lijn bevinden/unificeren. Dit geldt zowel positief als negatief.

Jouw ziel is een deel van het geheel. Alle krachten zijn voortdurend in beweging en beïnvloeden elkaar.

Een tweelingziel is iemand met wie je eenzelfde bezieling deelt.

 

© Copyright NVHM, september 2004.